Gratis verzenden vanaf 35 euro | Voor 17:00 uur besteld, morgen in huis | Gratis retourneren

Gebruiksvoorwaarden


Tenzij anders aangegeven door ons op deze website of op grond van afzonderlijke door ons verleende licenties, mag u geen foto's van deze website downloaden, kopiëren, reproduceren, publiceren, verzenden, distribueren of doorverkopen in welk formaat en op welke manier dan ook. Voor de aanvraag van onze overeenkomst / licentie voor het gebruik van onze foto, raadpleeg www.yulutoys.Com voor navraag. Door deze website te gebruiken, bent u gebonden aan de hierin vermelde gebruiksvoorwaarden

1. Informatie
Deze Website presenteert informatie, gegevens, inhoud, foto's, afbeeldingen, video's, audio en andere materialen en items, tastbaar of ontastbaar (gezamenlijk de "Informatie"). Als we ermee instemmen u toegang te verlenen tot deze website, is deze toegang een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en beperkte licentie om toegang te krijgen tot deze website in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

2. Wijziging van de gebruiksvoorwaarden
We kunnen naar eigen goeddunken van tijd tot tijd voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden wijzigen, toevoegen of verwijderen zonder kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u. Door deze Website te blijven gebruiken na dergelijke wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen.

3. Wijzigingen in de website
Wij kunnen, naar eigen goeddunken en op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, materiaal van deze website toevoegen, wijzigen of verwijderen, of de presentatie, inhoud of functionaliteit van deze website wijzigen.

4. Gebruikersgedrag op deze website
Als voorwaarde voor uw gebruik van deze website, mag u niet:
(a) Overtreding, inbraak, toegang, gebruik of poging tot overtreding, inbraak in, toegang tot of gebruik van andere delen van onze servers, en / of alle gegevensgebieden waarvoor u niet door ons bent geautoriseerd;
(b) Beperk of belet een andere gebruiker om deze Website te gebruiken en ervan te genieten;
(c) Onwettige, frauduleuze, smadelijke, lasterlijke, obscene, pornografische, profane, dreigende, beledigende, hatelijke, beledigende of anderszins aanstootgevende of onredelijke informatie van welke aard dan ook posten of verzenden, inclusief maar niet beperkt tot transmissies die gedrag vormen of bevorderen dat zou een strafbaar feit vormen, aanleiding geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins lokale, nationale of buitenlandse wetgeving schenden, inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, eigendomsrechten of vertrouwelijkheidsverplichtingen van anderen;
(d) Advertenties, verzoeken, kettingbrieven, piramidespelen, investeringsmogelijkheden of -schema's of andere ongevraagde commerciële communicatie posten of verzenden, of zich bezighouden met spammen of overstromingen;
(e) informatie of software die een virus, een Trojaans paard, een worm of een ander schadelijk onderdeel bevat, posten of verzenden;
(f) Publiceren, publiceren, verzenden, reproduceren, distribueren of op enige manier gebruiken van Informatie verkregen via deze Website voor commerciële doeleinden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming (tenzij anders aangegeven door ons op deze Website of op grond van een door ons verleende afzonderlijke licentie);
(g) Het uploaden, plaatsen, publiceren, verzenden, reproduceren of distribueren op welke manier dan ook van elk onderdeel van deze website zelf of van enige informatie verkregen via deze website die is beschermd door auteursrecht of ander eigendomsrecht, of het creëren van afgeleide werken met betrekking daartoe , zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming (tenzij anders aangegeven door ons op deze website of op grond van een door ons verleende afzonderlijke licentie);
U hebt geen rechten op of tot de Informatie en u zult de Informatie niet gebruiken, behalve zoals toegestaan ​​onder deze Gebruiksvoorwaarden en / of in overeenstemming met de door ons verleende afzonderlijke licentie.

5. Verbod op toegang
Hoewel we commercieel redelijke inspanningen zullen doen om gebruikers vierentwintig (24) uur per dag toegang tot deze Website te bieden, kunnen we uw toegang niet garanderen en erkent u dat wij geen verklaring of garantie geven dat deze Website beschikbaar zal zijn. U bent verantwoordelijk voor uw eigen hardware, software en faciliteiten en we kunnen de compatibiliteit van deze website met uw systemen niet garanderen.

Wij hebben het recht om, naar eigen goeddunken, (a) deze Website tijdelijk op te schorten om deze Website te upgraden of te wijzigen, en / of (b) uw toegang tot en gebruik van deze Website te beperken, wanneer wij dit redelijkerwijs nodig achten voor de werking van deze Website. deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade die u zou kunnen lijden als gevolg van een dergelijke opschorting, beperking of verbod.

6. Ingesloten inhoud
Ingesloten inhoud (inclusief ingesloten afbeeldingen, audio- en video-inhoud en tekst) op deze website die is geïdentificeerd met sociale media zoals Facebook, Twitter, YouTube, Sina Weibo en Instagram zijn ingesloten van door derden gehoste sites. Ingesloten inhoud is onderworpen aan de licentievoorwaarden van de locatie waarop dergelijke inhoud wordt gehost of de licentievoorwaarden die zijn opgelegd door de eigenaar van dergelijke inhoud. Ingesloten inhoud mag alleen worden gebruikt of gekoppeld in overeenstemming met de voorwaarden van de betreffende licentie. U bent aansprakelijk voor de gevolgen van het niet naleven van die licentievoorwaarden.

7. Intellectueel eigendomsrecht
Alle intellectuele eigendomsrechten die blijven bestaan ​​met betrekking tot deze Website behoren ons toe of zijn ons wettelijk toegestaan ​​voor gebruik op deze Website. Alle rechten onder de toepasselijke wetgeving zijn hierbij voorbehouden.

Tenzij anders aangegeven door ons op deze website of op grond van een door ons verleende afzonderlijke licentie, mag u op geen enkele manier een onderdeel van deze website uploaden, publiceren, vermenigvuldigen, verzenden of distribueren of afgeleide werken maken met respect omdat deze website onder de toepasselijke wetgeving valt.

8. Beperkte aansprakelijkheid en garantie
Alle informatie is bedoeld voor uw algemene referentie of gebruik op grond van een licentie die alleen door ons afzonderlijk is verleend. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke informatie.

Uw toegang tot en gebruik van onze website is geheel voor uw eigen risico en wordt aangeboden "as is", "as available". Deze website is uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik en we geven geen enkele garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, producten die worden geadverteerd, gekocht of verkocht via deze website of garanties met betrekking tot verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Verwijzingen in deze website naar producten, evenementen of diensten van derde partijen vormen geen of impliceren onze goedkeuring of aanbeveling van welke aard dan ook.

Zonder enige uitsluiting te beperken die specifiek in deze Gebruiksvoorwaarden is voorzien, zijn wij in geen geval aansprakelijk voor enige kosten, schade of aansprakelijkheid voor ongeoorloofd gebruik van deze Website of schending van de beveiliging met betrekking tot deze Website.

We garanderen en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid en u erkent dat wij geen garantie geven dat:
(a) De informatie op deze website is juist, adequaat, actueel of betrouwbaar, of mag voor enig ander doel worden gebruikt dan voor algemene referentie of zoals gespecificeerd in een door ons verleende afzonderlijke licentie;
(b) De informatie op deze website is vrij van defecten, fouten, weglatingen, virussen of andere zaken die uw software, gegevens of apparatuur kunnen wijzigen, wissen, toevoegen of beschadigen;
(c) Berichten verzonden via internet zullen vrij zijn van onderschepping, corruptie of verlies;
(d) Toegang tot deze website zal beschikbaar zijn of ononderbroken zijn; of
(e) Defecten op deze website zullen worden gecorrigeerd.
In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn (hetzij in onrechtmatige daad of contract of anderszins) aan u of een andere persoon voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, bestraffende of gevolgschade, inclusief enig verlies van zaken of winst, voortvloeiend uit enig gebruik , of onvermogen om te gebruiken, fouten of weglating in deze Website of de Informatie, zelfs als ons is gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade.

U zult uitoefenen en uitsluitend vertrouwen op uw eigen vaardigheid en oordeel in uw gebruik van deze Website en gebruik en interpretatie van de Informatie. U bent er verantwoordelijk voor dat uw gebruik van deze website en de informatie voldoet aan alle toepasselijke wettelijke vereisten.

De beperking van aansprakelijkheid vervat in deze Gebruiksvoorwaarden zal van toepassing zijn voor zover als toegestaan ​​door toepasselijke wetgeving.

9. Privacybeleid
Raadpleeg ons privacybeleid voor informatie over ons privacybeleid en onze privacybeleid.

10. Gedeeltelijke ongeldigheid
De onwettigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onder het recht van een rechtsgebied heeft geen invloed op de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid volgens het recht van een ander rechtsgebied, noch op de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling.

11. Diversen
Geen verklaring van afstand van enige inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden betekent dat afstand wordt gedaan van enige andere inbreuk. De kopjes in deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen voor het gemak en hebben geen invloed op de interpretatie.

12. Toepasselijk recht en jurisdictie
Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de wet van de Speciale Administratieve Regio Hong Kong van de Volksrepubliek China. U stemt ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van het Hong Kong Court.

Bijgewerkt in juli 2017